Slide
tryb4
tryb4
tryb3

Wierzymy,
że Z WASZĄ POMOCĄ
możemy zmieniać
ŚWIAT!

Wierzymy,
że Z WASZĄ POMOCĄ
możemy zmieniać
ŚWIAT!

baner_niski
Wierzymy,
że Z WASZĄ POMOCĄ
możemy zmieniać
ŚWIAT!
tryb2

Dostępność Internetowa – obowiązki organizacji

Dziś, w dobie cyfryzacji informacji, konieczne jest zapewnienie dostępu do treści online wszystkim, bez względu na ewentualne ograniczenia czy niepełnosprawności. Co więcej, wnikając głębiej w temat dostępności stron internetowych, odkrywamy, że spełnienie tych wymagań przynosi korzyści nie tylko osobom często pomijanym i wykluczonym – takim jak niewidomi, głusi czy seniorzy – ale staje się przyjazne dla każdego użytkownika, który już dziś chętnie korzysta z takich udogodnień, jak możliwość powiększenia tekstu na stronie, intuicyjny interfejs, prosty i funkcjonalny układ treści, w których nie będzie się gubił.

Właśnie w tym celu powstały Wytyczne dla Dostępności Internetowej (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG 2.1 – międzynarodowy standard, który odgrywa kluczową rolę w tworzeniu dostępnych i inkludujących (niewykluczających) stron internetowych.

elerning

WCAG 2.1 w skrócie

WCAG 2.1 to zestaw wytycznych stworzonych przez World Wide Web Consortium (W3C), organizację, która kieruje rozwojem standardów internetowych. Celem tych wytycznych jest uczynienie treści online dostępnymi dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym m.in. osób niewidomych, niedowidzących, niesłyszących, z ograniczeniami poznawczymi czy z problemami z motoryką. Ale, tak jak wspomniano wcześniej, wprowadzenie wytycznych w życie będzie służyło wszystkim użytkownikom internetu.

Wytyczne WCAG 2.1 opierają się na czterech kluczowych zasadach dostępności:

  • Postrzegalności, która mówi m.in. o zapewnieniu optymalnej widoczności treści na stronie osobom niedowidzącym – odpowiedniego kontrastu, możliwości zmiany rozmiaru tekstu, konieczności stosowania tekstów alternatywnych, opisujących grafiki i przyciski, a dla osób niesłyszących – stosowanie audiodeskrypcji i napisów do multimediów.

  • Funkcjonalności, która dotyczy głównie osób z niepełnosprawnością ruchową – np. możliwość nawigacji po stronie za pomocą klawiatury.

  • Zrozumiałości (wydłużenie czasu na reakcję, prosty zrozumiały język, łatwa i przewidywalna nawigacja).

  • Kompatybilności (z urządzeniami asystującymi, jak np. czytniki ekranu).

artykul2

Wytyczne dla Fundacji i Organizacji Charytatywnych

Duża część organizacji jest zobligowana do wprowadzenia w życie wytycznych WCAG na swoich stronach internetowych. Obowiązek dotyczy m.in. tych organizacji, które mają osobowość prawną i są finansowane w co najmniej 50% ze środków publicznych, ale także tych, które prowadzą działalność statutową w ramach Ochrony i promocji zdrowia, Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub Działalności na rzecz seniorów – niezależnie od źródła finansowania.

Jednym z istotniejszych zadań, które spoczywają na organizacjach, jest umieszczenie na swojej stronie internetowej tzw. deklaracji dostępności. To dokument, który nie tylko informuje o ułatwieniach dla osób niepełnosprawnych, ale także identyfikuje potencjalne trudności zarówno na stronie internetowej, jak i w budynku siedziby organizacji. Warto bowiem podkreślić, że deklaracja ta obejmuje aspekty dostępności cyfrowej, komunikacyjnej oraz architektonicznej.

Niewprowadzenie koniecznych zmian, w tym szczególnie brak deklaracji dostępności, może wiązać się z nałożeniem kary na taką organizację.

Nie zapominajmy jednak, że wprowadzenie dostępności do naszej organizacji to nie tylko obowiązek, lecz także szansa i korzyści dla naszej organizacji. Pamiętajmy, że strony internetowe stanowią główne źródło komunikacji i interakcji ze społecznością, potencjalnymi beneficjentami i darczyńcami. Tworząc dostępne strony, organizacje dają sygnał, że są otwarte na wszystkich, niezależnie od ewentualnych ograniczeń.

Ponadto, dostępność internetowa to nie tylko kwestia etyczna, ale także strategiczna. Dostępne strony są lepiej widoczne w wynikach wyszukiwania, mają większą szansę na dotarcie do większej liczby osób, a co za tym idzie – więcej odbiorców dowie się o naszej misji.

Podsumowanie

Wytyczne WCAG 2.1 stanowią kluczowy filar budowy dostępnej przestrzeni online. Fundacje i organizacje charytatywne, które je wdrażają, nie tylko tworzą bardziej dostępne i inkludujące środowisko, ale także budują zaufanie swojej społeczności i zwiększają swoje możliwości dotarcia do nowych darczyńców i partnerów. To wreszcie krok ku bardziej sprawiedliwemu i wyrównującemu szanse światu cyfrowemu, w którym nikt nie pozostaje na uboczu.

Add Comment

Skip to content