Slide
tryb4
tryb4
tryb3

Wierzymy,
że Z WASZĄ POMOCĄ
możemy zmieniać
ŚWIAT!

Wierzymy,
że Z WASZĄ POMOCĄ
możemy zmieniać
ŚWIAT!

baner_niski
Wierzymy,
że Z WASZĄ POMOCĄ
możemy zmieniać
ŚWIAT!
tryb2

... NASZA HISTORIA i MISJA

Fundacja Fabryka Dobrych Projektów istnieje od 2023 r. , jest kontynuacją misji, która zaczęła się w 2010 r., wraz z powołaniem do życia Fundacji Mam serce.

Gdy 13 lat temu zakładałam Fundację Mam serce, od początku wiedziałam, że chcę pomagać chorym dzieciom – najpierw tym z ciężkimi wadami serca, z racji osobistych doświadczeń, potem wszystkim, którzy tej pomocy potrzebowali – dzieciom zmagającym się z nowotworami, poważnymi wadami genetycznymi, niepełnosprawnością. Przez te kilkanaście lat udało się skutecznie pomóc ponad trzystu podopiecznym, ale też szpitalom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym, domom dziecka. Zrealizowaliśmy także wiele dużych i ważnych projektów, m.in. zakupiliśmy neuromonitoring dla szpitala klinicznego w Poznaniu, mobilny inkubator do karetki neonatologicznej, system monitorowania dla oddziału kardiochirurgii i intensywnej terapii w ICZMP w Łodzi, wyposażyliśmy w sprzęty medyczne i rehabilitacyjne m.in. Klinikę Pneumonologii i Mukowiscydozy w Rabce-Zdroju, Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, Hospicjum Perinatalne w Opolu, „Dom w Łodzi”. Współpracowaliśmy przy wydaniu książki-poradnika o wadach serca pod red. Prof. E. Malca, Prof. K. Januszewskiej i M. Pawłowskiej, stworzyliśmy portal internetowy wada-serca.pl, wprowadziliśmy na polski rynek awatara AV1 – małego robota, który pomaga przewlekle chorym dzieciom wyjść z izolacji szpitalnej.

Fabryka Dobrych Projektów jest kolejnym etapem naszej misji, by pomoc sięgała dalej, również poza granice naszego kraju, wszędzie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Chcemy wykorzystać swoje kilkunastoletnie doświadczenie, by tworzyć przestrzeń, gdzie chęć tworzenia dobra i skuteczne współdziałanie przekształcają się w realne działania. Fabryka Dobrych Projektów to miejsce, w którym potencjał i pasja spotykają się z potrzebami i wyzwaniami, wyzwalając wielkie pozytywne zmiany!

Joanna Kostecka prezes fundacji

 

Joanna Kostecka
Prezes fundacji

 


Fundacja

Fabryka Dobrych Projektów

Ul. Adama Branickiego 23/60
02-972 Warszawa

KRS: 0001040147
NIP: 9512569908
REGON: 525499059

KONTO BANKOWE
Nr konta:
10 1090 2590 0000 0001 5432 3131
(SANTANDER BANK)

Statut Fundacji
Sprawozdania finansowe

 

 1. Organizowanie i niesienie pomocy medycznej, edukacyjnej i socjalnej osobom z biedniejszych regionów świata, a także z Polski.
 2. Wspieranie profilaktyki zdrowotnej osób z biedniejszych regionów świata, a także z Polski.
 3. Organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen na całym świecie.
 4. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań i nowych technologii, w szczególności w medycynie oraz służących do poprawy jakości życia.
 5. Działalność na rzecz organizacji, których cele są zbieżne z działalnością Fundacji, w szczególności tych, których celami statutowymi są szeroko rozumiane organizowanie i niesienie pomocy w każdym wymiarze, pomocy humanitarnej (socjalnej, edukacyjnej i medycznej) wśród ludności z biedniejszych regionów świata, a także z Polski.
 6. Promowanie idei odpowiedzialnego biznesu wśród przedsiębiorców, zachęcanie do wspólnych projektów charytatywnych.
 7. Propagowanie idei wolontariatu.
 8. Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia w Polsce i w krajach biednych.
 9. Udzielanie pomocy placówkom opiekuńczo-wychowawczym w Polsce i w krajach biednych.
 10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 11. Działalność na rzecz osób dotkniętych poważnymi i/lub przewlekłymi chorobami.
 12. Wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 13. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 14. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 15. Wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z ochroną praw i wolności człowieka, w szczególności praw dzieci i kobiet z biedniejszych regionów świata, a także z Polski.
 16. Wspieranie przeciwdziałania dyskryminacji związanej z płcią, rasą oraz niepełnosprawnością.
 17. Wspieranie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 18. Działalność na rzecz ochrony środowiska i ekologii.
 19. Działalność edukacyjno-wydawnicza.

 
 
 

Skip to content