Slide
tryb4
tryb4
tryb3

Wierzymy,
że Z WASZĄ POMOCĄ
możemy zmieniać
ŚWIAT!

Wierzymy,
że Z WASZĄ POMOCĄ
możemy zmieniać
ŚWIAT!

baner_niski
Wierzymy,
że Z WASZĄ POMOCĄ
możemy zmieniać
ŚWIAT!
tryb2

... NASZE CELE

 1. Organizowanie i niesienie pomocy medycznej, edukacyjnej i socjalnej osobom z biedniejszych regionów świata, a także z Polski.
 2. Wspieranie profilaktyki zdrowotnej osób z biedniejszych regionów świata, a także z Polski.
 3. Organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen na całym świecie.
 4. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań i nowych technologii, w szczególności w medycynie oraz służących do poprawy jakości życia.
 5. Działalność na rzecz organizacji, których cele są zbieżne z działalnością Fundacji, w szczególności tych, których celami statutowymi są szeroko rozumiane organizowanie i niesienie pomocy w każdym wymiarze, pomocy humanitarnej (socjalnej, edukacyjnej i medycznej) wśród ludności z biedniejszych regionów świata, a także z Polski.
 6. Promowanie idei odpowiedzialnego biznesu wśród przedsiębiorców, zachęcanie do wspólnych projektów charytatywnych.
 7. Propagowanie idei wolontariatu.
 8. Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia w Polsce i w krajach biednych.
 9. Udzielanie pomocy placówkom opiekuńczo-wychowawczym w Polsce i w krajach biednych.
 10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 11. Działalność na rzecz osób dotkniętych poważnymi i/lub przewlekłymi chorobami.
 12. Wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 13. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 14. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 15. Wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z ochroną praw i wolności człowieka, w szczególności praw dzieci i kobiet z biedniejszych regionów świata, a także z Polski.
 16. Wspieranie przeciwdziałania dyskryminacji związanej z płcią, rasą oraz niepełnosprawnością.
 17. Wspieranie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 18. Działalność na rzecz ochrony środowiska i ekologii.
 19. Działalność edukacyjno-wydawnicza.
Skip to content